Dbios MODELS on GEARS
 
 
DM 185SPUR GEARS
DM 186Single stage BEVEL gears
DM 187Single stage HELICAL & SPIRAL gears
DM 189GEAR Sets
DM 190HERRINGBONE Gears
DM 195Epicycle Gear
DM 196Epicyclic Gear (Sun & Planet)
DM 198Worm & Differential Gear
DM 200Train of Gear Wheels (Simple & compound)
DM 203Gear Box